Visa Tiết kiệm

Hotline: 04.39.96.96.97

MẪU NA5 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VISA, THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Cập nhật: 24/9/2019

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT- BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

MẪU NA5 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VISA, THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mẫu NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú - Cục quản lý xuất nhập cảnh

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04/2015/TT- BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Cục quản lý xuất nhập cảnh Mẫu đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Trong file đính kèm có cung cấp các thông tin liên qua đến việc Hướng dẫn điền mẫu NA5 cũng như cách điền mẫu NA5 theo các quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Tin liên quan

  • MỨC PHẠT KHI VISA QUÁ HẠN

    Visa Việt Nam là thị thực do cơ quan Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam chấp thuận cho cá nhân người nước ngoài được lưu trú ngắn hạn tại Việt Nam với mục đích Du Lịch – Làm Việc – Thăm thân nhân – Đầu Tư.

  • MẪU NA5 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VISA, THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

    Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT- BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

  • THỦ TỤC XIN CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY

    Tại Việt Nam phổ biến có 2 hình thức chi nhánh đó là: Chi nhánh của công ty nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài) và Chi nhánh của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở chi nhánh tại Việt Nam)