Visa Tiết kiệm

Hotline: 04.39.96.96.97

Giấy phép lao động

  • Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

    Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp và nhờ sự ký kết các hợp ước quốc tế tự do thương mại như WTO, ASEAN…Bài viết sau đây xin khái quát các điều kiện và thủ tục dành cho những doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài mong muốn xin cấp giấy phép lao động.

  • GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam

    Visa Dịch Vụ cung cấp dịch vụ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam (Chi phí chỉ từ 150$) Tiêu chí làm việc của chúng tôi: “Nhanh, Rẻ, Uy Tín và Tận Tâm”