Visa Tiết kiệm

Hotline: 04.39.96.96.97

Gia hạn visa

 • MỨC PHẠT KHI VISA QUÁ HẠN

  Visa Việt Nam là thị thực do cơ quan Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam chấp thuận cho cá nhân người nước ngoài được lưu trú ngắn hạn tại Việt Nam với mục đích Du Lịch – Làm Việc – Thăm thân nhân – Đầu Tư.

 • MẪU NA5 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VISA, THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT- BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

 • THỦ TỤC XIN CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY

  Tại Việt Nam phổ biến có 2 hình thức chi nhánh đó là: Chi nhánh của công ty nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài) và Chi nhánh của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở chi nhánh tại Việt Nam)

 • GIA HẠN VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Visa Việt Nam được chia thành visa ngắn hạn và visa dài hạn. Khi sắp đến thời hạn, người sử dụng visa nếu vẫn còn muốn ở lại Việt Nam thì phải tiến hành gia hạn visa.